Skip to the content

Ny kassalov - er du klar?

Fra 1. januar 2017 må kassasystem som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften.

Kassaloven 2017

”Lov om krav til kassasystem” ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse 1.1.2017. Det nye regelverket setter krav til leverandører av kassasystemer og de bokføringspliktige. Dette innebærer at enkelte funksjoner i kassasystemene blir påbudt, og andre forbys. 

Noen eksempler fra loven er:

  • Påbudt å skrive ut og tilby kvittering til kunden
  • Påbudt å registrere vekselkasse
  • Forbudt/ikke mulig å registrere salg på kassa hvis skuffen er åpen

 

Hvorfor ny kassalov?

I sine kontroller har Skatteetaten avdekket kassaapparater som muliggjør skjuling av kontantsalg. For å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg, har det blitt innført strengere krav til kassasystemer. (Les mer på skatteetaten.no)

Hva skjer hvis du ikke overholder regelverket?
Etter 1. jan 2019 vil virksomheter med kontantsalg få bøter for kassasystemer som ikke møter statens krav. Det er ventet et enormt press ettersom tidsfristen nærmer seg.

 

Er ditt kassasystem godkjent?

Her finner du en liste over kassasystemer som er i samsvar med regelverket. Ta kontakt dersom du er usikker på om ditt kassasystem er lovlig.'

Hvem gjelder kassaloven for?
Alle bokføringspliktige virksomheter som driver med kontantsalg (f.eks. butikker, restauranter, klinikker). Det anslås at omlag 50 000 kassasystemer må byttes eller oppgraderes.

Usikker på om ditt kassasystem er lovlig? 
Ta kontakt med oss

 

Tilbake til topp