Skip to the content

Viktig informasjon til våre kunder: Om Covid-19 og Easify sine tjenester

Norge og verdenssamfunnet står ovenfor en krisesituasjon og vi følger kontinuerlig med på råd og info fra helsemyndighetene. Vi har gjennomført en rekke tiltak for å redusere risiko for smitte av våre ansatte og kunder.

Easify er fullt operative, men støtter den kollektive dugnaden gjennom å begrense vår kundeaktivitet.

Vi drifter vårt datasenter som vanlig og følger de normale rutiner slik at alle tjenester og løsninger fungerer optimalt..  

Fysisk oppmøte hos kunder begrenses og vi utfører service og support via telefon eller TeamViewer så sant dette er mulig. Ellers gjør vi individuelle vurderinger i samråd med kunde.  

Spørsmål om oppkobling av hjemmekontor? Klikk her 

Andre henvendelser? Ta kontakt med din rådgiver eller vårt sentralbord.

--

Info til de som har leieavtaler med SG Finans.

Til de som er i spesielt utsatte bransjer har SG Finans innført tre mnd avdragsfrihet, dette må det søkes om, send direkte på partner@sgfinans.no

 

 

 

Tilbake til topp