Skip to the content

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Easify AS er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi dokumenter at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor, og av den grunn henvender vi oss nå til dere med en oppfordring om at også dere dokumenterer deres miljøinnsats ved at dere miljøsertifiserer deres virksomhet. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i forskjellige anbudskonkurranser.

Easify AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester (Sky og Driftstjenester, Utvikling, Rådgivning, Salg).

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
 • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet

 1. Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
 2. Vi skal kildesortere avfall.
 3. Vi skal redusere energibruket.
 4. Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papiravfallet med.
 5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter.
 6. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %.

Litt om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Tilbake til topp